בייגל אמריקאי

דוכן בייגל אמריקאי מוגש בשקית נייר כמו ברחוב. ניתו להוסיף זעתר.